Meanings of "top" in Turkish English Dictionary
Albanian
English

CONTEXT SENTENCES
Une e di qe nuk e di. I know that I do not know.
Ai qe nuk di si te mbaj qetesi , nuk di si te flase gjithashtu. He who does not know how to remain silent, does not know how to speak either.
Nuk e kam takuar atë si person , por unë di për të. I haven't met him in person, but I know of him.
Miqt e mirë janë si yjet. Jo gjithmonë i sheh ata, por ti e di ata janë gjithmonë atje. Good friends are like stars. You don't always see them, but you know they are always there.
Nuk e dija atehere, por e di tani. I didn't know it back then, but I know it now.
When Di Ma tried for the 966th time, he had already begun to lose hope. Kur Di Ma provoi për të 966-tën herë, kishte tashmë filluar të humbiste shpresat.