Meanings of "top" in Turkish English Dictionary
Albanian
English

CONTEXT SENTENCES
Ajo cfare ju thate eshte shum e ndryshme nga ajo qe degjova nga ai. What you say is quite different from what I heard from him.
Disa nga studentat ishin nga Azia dhe te tjeret ishin nga Europa. Some of the students were from Asia and the others were from Europe.
Ideja jote nuk mund te jetë krej e re. Unë kisha dëgjuar përrreth sajë nga një burim tjetër vitin e kaluar. Your idea cannot be brand new. I heard about it from another source last year.
Oqeani Paqësor është një nga pesë oqeanet. The Pacific Ocean is one of the five oceans.
Ajo u mundua shumë të hiqte dyshimet nga mendja. She tried hard to clear her mind of doubts.