Meanings of "top" in Turkish English Dictionary
Albanian
English

CONTEXT SENTENCES
Kam nevojë për një kompjutër të ri. I have to get a new computer.
Njeriu është i ri. The man is young.
Kosova është shteti më i ri në Evropë. Kosovo is the youngest country in Europe.
Çfarë prisni për vitin e ri? What are you expecting for the new year?