Meanings of "top" in Turkish English Dictionary
Albanian
English

CONTEXT SENTENCES
Ti e ke parë shtëpinë e tyre të re, apo jo ? Si është ajo ? You've seen their new house, haven't you? What's it like?
Nuk e kam takuar atë si person , por unë di për të. I haven't met him in person, but I know of him.
Tungjatjeta. Unë quhem José Silva. Si të quajnë? Hello. My name is José Silva. What's your name?
Si të quajnë? What's your name?
Si ju quajnë? What's your name?