Meanings of "top" in Turkish English Dictionary
Albanian
English

Meanings of "ia lag" in Albanian-English Dictionary
Category Albanian English
verb ia lag hose

CONTEXT SENTENCES
Nuk do të dorëzohem sepse kam diçka për të cilën ia vlen të luftoj. I won't give up because I have something worth fighting for.
Ia gatoi darken. He cooked dinner for her.
Ia thashë. I told him.
Maria i tregonte fëmijëve të saj të njejtën përrallë të cilën ia kishte treguar e ëma kur ajo ishte fëmijë. Maria told her children the same fairytale her mom had told her when she was a child.