Meanings of "top" in Turkish English Dictionary
Azerbaijani
English

Meanings of "ülfət etmək" in Azerbaijani-English Dictionary
Category Azerbaijani English
auxiliary verb ülfət etmək be on good terms

CONTEXT SENTENCES
Əgər iştirak etmək istəyirsinizsə, qeydiyyatdan keçməlisiniz. If you want to participate, you have to register.
Bunu etmək asan olmayacaq. It's not going to be easy to do this.
Ona etibar etmək olar. He can be counted on.
Mən bu gün heç nə tərcümə etmək istəmirəm. I don't want to translate anything today.
Heç kim Toma kömək etmək istəmir. Nobody wants to help Tom.