Meanings of "top" in Turkish English Dictionary
Catalan
English

Meanings of "escuder de" in Catalan-English Dictionary
Category Catalan English
particle escuder de squire's

CONTEXT SENTENCES
Escriu-me de tant en tant, sí? Please write to me from time to time.
El diccionari recull vora mig milió de paraules. The dictionary gathers nearly half a million words.
La major part de la gent que ha mort a causa del tabac no eren grans fumadors. Most people killed by smoking were not heavy smokers.
He visitat el Canadà fa molt de temps. I visited Canada long ago.
Em vaig quedar un dia més al llit per si de cas. I stayed in bed one more day just to be on the safe side.