Meanings of "top" in Turkish English Dictionary
Catalan
English

CONTEXT SENTENCES
No passa una setmana que no li escrigui a la seva mare. He never fails to write to his mother every week.
Estic tip que em sermonegi constantment. I'm fed up with him always preaching to me.
Li vas dir que havies enllestit la feina feia tres dies. You told her that you had finished the work three days before.
Està amoïnada perquè fa mesos que no té notícia del seu fill. She's worried since she hasn't heard from her son for many months.
Em sap greu, però no trobo el llibre que em vas deixar. I'm sorry, but I can't find the book you lent me.