Meanings of "top" in Turkish English Dictionary
Catalan
English

Meanings of "que resta" in Catalan-English Dictionary
Category Catalan English
noun que resta remaining

CONTEXT SENTENCES
Compra el que vol sense fixar-se en el que val. She buys what she wants regardless of the cost.
Sempre es poden dir coses dels errors, però se'n digui el que se'n digui, el més important que se'n pot dir és que són erronis. There is something to be said for every error; but, whatever may be said for it, the most important thing to be said about it is that it is erroneous.
Em sembla que he agafat un constipat. I'm afraid I caught a cold.
No sabia que eres així. I didn't know you were that kind of a person.
Hi ha algú que sàpiga pronunciar aquesta paraula? Is there anyone who can pronounce this word?