Meanings of "top" in Turkish English Dictionary
Catalan
English

Meanings of "siegfried de" in Catalan-English Dictionary
Category Catalan English
particle siegfried de siegfried's

CONTEXT SENTENCES
Escriu-me de tant en tant, sí? Please write to me from time to time.
El diccionari recull vora mig milió de paraules. The dictionary gathers nearly half a million words.
Estic embarassada de quatre mesos. I am four months pregnant.
Estic embarassada de quatre mesos. I'm four months pregnant.
Per la nostra època, hi havia molts estudiants que aprovaven l'examen de graduació sense estudiar. In our time, there were many students who passed the graduation exam without studying.