Meanings of "top" in Turkish English Dictionary
Dutch
Turkish

Meanings of "vuurvast maken" in Dutch-Turkish Dictionary
Category Dutch Turkish
preposition vuurvast maken yangın

CONTEXT SENTENCES
Als ik je wilde bang maken, zou ik je vertellen waar ik een paar weken geleden over gedroomd heb. Seni korkutmak isteseydim, birkaç hafta önce rüyamda ne gördüğümü anlatırdım.
Aangenaam kennis te maken. Tanıştığımıza memnun oldum.
Hij werkt bij een wetenschappelijk instituut waar taalkundigen, letterkundigen, historici, sociologen, economen en andere wetenschappers onderzoek doen naar alles wat met kabouters te maken heeft. O bilimsel bir enstitüde çalışır, ki orada dilbilimciler, edebiyat bilim adamları, tarihçiler, sosyologlar, ekonomistler ve diğer bilim adamları cücelerle ilgili yapılması gereken her şeyi araştırıyorlar.
Als het goed gaat, kan ik 2-3 stuks per dag maken. İyi giderse, günde iki-üç parça yapabilirim.
Hij is bang fouten te maken. Hata yapmaktan korkuyor.