Meanings of "top" in Turkish English Dictionary
Dutch
Turkish

Meanings of "wringen smb. hart" in Dutch-Turkish Dictionary
Category Dutch Turkish
preposition wringen smb. hart yüreğini sızlatmak

CONTEXT SENTENCES
Waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Dervişin fikri neyse zikri de odur.
Hemel en hel bestaan alleen in het menselijk hart. Cennet ve cehennem sadece insanın kalbinde bulunur.
Het menselijk hart is vergelijkbaar met een pomp. İnsan kalbi, bir pompayla kıyaslanabilir.
Je breekt mijn hart. Kalbimi kırıyorsun.
De ogen zijn de tolken van het hart. İçinden geçen gözlerinden okunuyor.