Meanings of "top" in Turkish English Dictionary
English
Czech

Meanings of "double talk" in English-Czech Dictionary
Category English Czech
verb double talk žvanění

CONTEXT SENTENCES
Look at me when I talk to you! Dívej se na mě, když s tebou mluvím!
Mary is a girl who is pleasant to talk with. Marie je dívka, se kterou je radost si povídat.
Bob was looking for someone to talk with. Bob hledal někoho, s kým by bylo možné si promluvit.
I didn't mean to eavesdrop on your talk. Nechtěl jsem odposlouchávat váš rozhovor.
It is rude to talk when your mouth is full. Je nezdvořilé mluvit s plnými ústy.