Meanings of "top" in Turkish English Dictionary
English
Czech

CONTEXT SENTENCES
Moment prosím, tohle je moje žena, hned vám ji představím. Jarmilo, to je pan Reindle z amerického velvyslanectví. Just a second, please, here is my wife, I'll introduce her to you. Jarmila, this is Mr. Reindle from the American Embassy.
Tato kniha je napsána jednoduchou angličtinou, aby jí rozuměli začátečníci. This book is written in easy English for beginners to understand.
Její manžel ji vyděsil k smrti. She was scared to death of her husband.
To dítě ji otravovalo spoustou otázek. The child annoyed her with questions.
Tak moc ji miluji, že jí nemůžu opustit. I love her so much that I can't leave her.