Meanings of "top" in Turkish English Dictionary
English
Czech

CONTEXT SENTENCES
The result of dividing the circumference of a circle by its diameter is equal to pi. Výsledek dělení obvodu kruhu jeho průměrem se rovná pí.
Výsledek dělení obvodu kruhu jeho průměrem se rovná pí. The result of dividing the circumference of a circle by its diameter is equal to pi.