Meanings of "top" in Turkish English Dictionary
English
Czech

CONTEXT SENTENCES
Očekával jsem od ní dopis. I was expecting a letter from her.
Chci s ní mít sex. I want to have sex with her.
Chci se s ní pomilovat. I want to have sex with her.
Naučila jsem se žít bez ní. I learned to live without her.
Tvoje nabídka je velmi atraktivní, ale my o ní budeme muset přemýšlet. Your offer is very attractive, but we will have to think about it.