Meanings of "top" in Turkish English Dictionary
English
Czech

CONTEXT SENTENCES
Má velké přání cestovat kolem světa. She has a great wish to travel around the world.
Kdybych mohl mít přání, přál bych si, abych mohl nahradit ztracený čas. If I could have a wish, I'd wish I could make up for lost time.
Tom zavřel oči a vyslovil přání. Tom closed his eyes and made a wish.