Meanings of "top" in Turkish English Dictionary
English
Czech

Meanings of "teple" in English-Czech Dictionary
Category Czech English
teple warmly

CONTEXT SENTENCES
Dítě není nikdy oblečeno příliš teple. A child is never too warmly dressed.
Byl jsem velmi teple oblečen, tak jsem se vrátil, abych něco odložil. I was very warmly dressed, so I came back to take something off.
Tohle tě udrží v teple. This will help keep you warm.