Meanings of "top" in Turkish English Dictionary
English
Czech

CONTEXT SENTENCES
Očekával jsem od ní dopis. I was expecting a letter from her.
Nesváděj chybu na ni. Don't blame the mistake on her.
Naučila jsem se žít bez ní. I learned to live without her.
Ted na ni čekal hodně dlouho. Ted waited for her for a long time.
Určitě pro ni bylo těžké uplést tenhle svetr. It must have been difficult for her to knit this sweater.