Meanings of "top" in Turkish English Dictionary
English
Czech

CONTEXT SENTENCES
It is a silly practice for non-Christians to send chocolates on St. Valentine's Day. Je pěkně hloupé, když lidé, co nejsou křesťané, posílají na Valentýna čokolády.
Kolik lidí o nás ví? How many people know about us?
Jsem si jistý, že ví, že tohle jsem si nepřál. I'm sure she knows that I did not want this.
Všichni ví, že on má rád ji a ona jeho. Everybody knows he likes her and she likes him.
Ví někdo, kde je Tom? Does anyone know where Tom is?
Kdo ví, co se stane zítra? Who knows what will happen tomorrow?