Meanings of "top" in Turkish English Dictionary
English
Czech

Meanings of "war" in English-Czech Dictionary
Category English Czech
particle war bojovat
particle wär válčit
adjective war válka
verb war válka
particle war vést válku
verb wär vojna

CONTEXT SENTENCES
If you wish for peace, prepare for war. Přeješ-li si mír, připrav se na válku.
If you wish for peace, prepare for war. Chceš-li mír, připravuj se na válku.
Both men opposed the war in Vietnam. Oba muži byli proti válce ve Vietnamu.
He was a soldier during the war. Byl za války vojákem.
They were, so to speak, casualties of war. Byli to takříkajíc oběti války.