Meanings of "top" in Turkish English Dictionary
English
Czech

Meanings of "warmly" in English-Czech Dictionary
Category English Czech
warmly srdečně
warmly teple
warmly vřele

CONTEXT SENTENCES
A child is never too warmly dressed. Dítě není nikdy oblečeno příliš teple.
I was very warmly dressed, so I came back to take something off. Byl jsem velmi teple oblečen, tak jsem se vrátil, abych něco odložil.