Meanings of "top" in Turkish English Dictionary
English
Czech

Meanings of "wash-house" in English-Czech Dictionary
Category English Czech
verb wash-house prádelna

CONTEXT SENTENCES
Have you heard that a burglar broke into my neighbor's house? Slyšel jsi, že se zloděj vloupal do domu mého souseda?
We have made numerous improvements to our house since we bought it. Od doby, kdy jsme koupili dům, hodně jsme ho vylepšili.
My house was on fire. Můj dům hoří.
The fire spread and licked the neighboring house. Požár se rozšířil a plameny začaly oblizovat sousední dům.
Are you happy in your house? Jsi ve svém domě šťastný?