Meanings of "top" in Turkish English Dictionary
English
Czech

Meanings of "waste" in English-Czech Dictionary
Category English Czech
verb waste brak
particle waste chřadnout
verb waste chřadnutí
verb waste mrhání
particle waste mrhat
noun waste neobydlený
particle waste nevyužít
particle waste obnosit
verb waste odpad
noun waste odpadový
verb waste plýtvání
particle waste plýtvat
particle waste poplenit
noun waste přebytečný
particle waste promarnit
particle waste promrhat
verb waste pustina
noun waste pustý
verb waste rozhazování
particle waste rozhazovat
particle waste ubývat
particle waste vyhazovat
verb waste zmetky
verb waste zpustošení
particle waste zpustošit
particle waste ztrácet

CONTEXT SENTENCES
It seems a waste of time to wait any longer. Dále čekat se zdá být ztrátou času.
Men believe that discussing problems is a waste of time. Muži věří, že diskutování o problémech je ztrátou času.
I told you this was a waste of time. Říkal jsem ti, že je to ztráta času.