Meanings of "top" in Turkish English Dictionary
English
Czech

CONTEXT SENTENCES
Nemá se o ni kdo postarat. There's no one to look after her.
Její šéf byl pro ní jako otec. She thinks of her boss as a father.
Chci se s ní pomilovat. I want to have sex with her.
Zamiloval ses do ní na první pohled? Did you fall in love with her at first sight?
Tvoje nabídka je velmi atraktivní, ale my o ní budeme muset přemýšlet. Your offer is very attractive, but we will have to think about it.