Meanings of "top" in Turkish English Dictionary
English
Dutch

Meanings of "fat of the land" in English-Dutch Dictionary
Category English Dutch
adjective fat of the land prachtig
adjective fat of the land practisch onmogelijk
adjective fat of the land weelderig

CONTEXT SENTENCES
I'm so fat. Ik ben zo dik.
Tomorrow, he will land on the moon. Morgen landt hij op de maan.
The one resource more precious than any other was land. De enige hulpbron die kostbaarder was dan alle andere was land.
Tell those people to back off so that the helicopter can land. Zeg dat ze plaats voor de helikopter moeten maken.
Far away across the sea lies the sunny land of Italy. Ver weg aan de andere kant van de zee ligt het zonnige land Italië.
Zwitserland is een neutraal land. Switzerland is a neutral country.
Zwitserland is een mooi land. Switzerland is a beautiful country.
China is het grootste land in Azië. China is the largest country in Asia.
China is het grootste land in Azië. China is the biggest country in Asia.
In dit land is het gemiddeld aantal kinderen per gezin gedaald van 2 naar 1,5. In this country the average number of children per family fell from 2 to 1.5.