Meanings of "top" in Turkish English Dictionary
English
Dutch

Meanings of "hoof" in English-Dutch Dictionary
Category English Dutch
verb hoof hoef
abbreviation hoof lopen
verb hoof poot
verb hoof stuk vee
abbreviation hoof uitslaan
verb hoof voet
abbreviation hoof wandelen

CONTEXT SENTENCES
The farrier fitted the shoe to the horse's hoof while the shoe was hot. De hoefsmid bracht het hoefijzer op de hoef van het paard aan, terwijl het hoefijzer heet was.