Meanings of "top" in Turkish English Dictionary
English
Dutch

Meanings of "scholars" in English-Dutch Dictionary
Category English Dutch
particle scholars geleerden

CONTEXT SENTENCES
He works at a scientific institute where linguists, literature scholars, historians, sociologists, economists, and other scholars investigate everything that has to do with gnomes. Hij werkt bij een wetenschappelijk instituut waar taalkundigen, letterkundigen, historici, sociologen, economen en andere wetenschappers onderzoek doen naar alles wat met kabouters te maken heeft.
According to some scholars, a major earthquake could occur at any moment now. Volgens sommige geleerden kan er op elk moment een grote aardbeving plaatsvinden.
Some scholars ascribe the settlement of America to social unrest in Western Europe. Sommige geleerden schrijven de kolonisatie van Amerika toe aan de sociale onrust in West-Europa.