Meanings of "top" in Turkish English Dictionary
English
Dutch

Meanings of "subject" in English-Dutch Dictionary
Category English Dutch
abbreviation subject blootstellen
verb subject onderdaan
verb subject onderwerp
abbreviation subject onderwerpen
auxiliary verb subject onderworpen
verb subject stof
verb subject subject

Meanings of "subject" in English-Dutch Dictionary
Category Dutch English
verb subject subject

CONTEXT SENTENCES
Your question is not relevant to the subject. Je vraagt heeft niks met het onderwerp te maken.
There are books and books on the subject. Er zijn heel wat boeken over het onderwerp.
Please classify these books by subject. Sorteer deze boeken op thema, alsjeblieft.
Mathematics is my favorite subject. Wiskunde is mijn lievelingsvak.
Algebra is my favorite subject. Algebra is mijn lievelingsvak.