Meanings of "top" in Turkish English Dictionary
English
Dutch

Meanings of "sum up" in English-Dutch Dictionary
Category English Dutch
abbreviation sum up iem. beoordelen
abbreviation sum up opsommen
abbreviation sum up optellen

CONTEXT SENTENCES
The whole is greater than the sum of the parts. Het geheel is meer dan de som der delen.
The money that Chris has not paid back adds up to a large sum. Het geld dat Chris nog niet heeft terugbetaald hoopt op tot een grote som.
The plan requires a large sum of money. Het plan vereist een grote som geld.
This sum of money won't go far. Dit geldbedrag is niet voldoende.
He received a large sum of money in compensation for his injury. Hij ontving een noemenswaardige som geld als compensatie voor de geleden verwondingen.