Meanings of "top" in Turkish English Dictionary
English
Dutch

Meanings of "syrup" in English-Dutch Dictionary
Category English Dutch
verb syrup siroop
verb syrup stroop

CONTEXT SENTENCES
My son's favourite food is waffles with maple syrup. Every morning he says I should cook them, but sometimes I must say no. Het lievelingseten van mijn zoon is wafels met esdoornsiroop. Elke ochtend zegt hij dat ik dat moet maken, maar soms moet ik wel nee zeggen.