Meanings of "top" in Turkish English Dictionary
English
Dutch

Meanings of "yawn" in English-Dutch Dictionary
Category English Dutch
abbreviation yawn gapen
verb yawn geeuw
abbreviation yawn geeuwen
abbreviation yawn wijd openstaan

CONTEXT SENTENCES
We yawn when we are short of oxygen. We gapen wanneer we een tekort aan zuurstof hebben.
Put your hand over your mouth when you cough, sneeze or yawn. Hou uw hand voor uw mond wanneer u hoest, niest of geeuwt.