Meanings of "top" in Turkish English Dictionary
English
Dutch

Meanings of "yes-man" in English-Dutch Dictionary
Category English Dutch
verb yes-man jabroer
verb yes-man mooidoener

CONTEXT SENTENCES
When I left the train station, I saw a man. Toen ik het treinstation uitging, zag ik een man.
It is difficult to keep up a conversation with someone who only says "yes" and "no". Het is moeilijk om een gesprek te voeren met iemand die alleen maar 'ja' en 'nee' zegt.
He's already a man. Hij is al een man.
The news article painted the defendant as a guilty man, even though he had been proven innocent. Het nieuwsbericht beeldde de verdachte als schuldig af, hoewel hij onschuldig bevonden was.
Yes, it happens from time to time. Ja, het gebeurt van tijd tot tijd.
Kleren maken de man. Clothes make the man.
Hij is al een man. He's already a man.
Ik ken een man die goed Russisch spreekt. I know a man who can speak Russian well.
Meneer Ito is een hoogopgeleide man. Mr Ito is a highly educated man.
Er staat een vreemde man voor het huis. There is a strange man in front of the house.