Meanings of "top" in Turkish English Dictionary
English
Polish

Meanings of "men" in English-Polish Dictionary
Category English Polish
noun men chłop
noun men człek
noun men człowiek
noun men figura
noun men lokaj
noun men mąż
noun men mężczyzna
adverb men mężczyźni
noun men osoba

CONTEXT SENTENCES
Why would you marry a woman if you like men? Czemu miałbyś poślubić kobietę, jeśli lubisz mężczyzn?
If two men always have the same opinion, one of them is unnecessary. Kiedy dwóch ludzi ma takie samo zdanie, jeden z nich jest zbędny.
We learn from experience that men never learn anything from experience. Doświadczenie uczy, że nie uczy ono ludzi niczego.
Generally speaking, women live longer than men. Ogólnie rzecz biorąc, kobiety żyją dłużej niż mężczyźni.
Pioneer men and women had a hard life, and so did their children. Pierwotni ludzie mieli ciężkie życie, podobnie jak ich dzieci.