Meanings of "top" in Turkish English Dictionary
English
Polish

Meanings of "thank" in English-Polish Dictionary
Category English Polish
particle thank błogosławić
particle thank dziękować
particle thank podziękować

CONTEXT SENTENCES
"Thank you for helping me." "Don't mention it." „Dziękuję za pomoc.” „Nie ma za co.”
Thank you very much! Bardzo dziękuję!
I couldn't have done it without you. Thank you. Nie mógłbym zrobić tego bez Ciebie. Dziękuję.
"Thank you." "You're welcome." "Dziękuję." "Proszę."
Thank you for the information. Dziękuję za informację.