Meanings of "top" in Turkish English Dictionary
English
Polish

Meanings of "the date" in English-Polish Dictionary
Category English Polish
adverb the date data

CONTEXT SENTENCES
We have to bring our teaching methods up to date. Musimy unowocześnić nasze metody uczenia.
The dictionary is up to date. Ten słownik jest aktualny.
The stone was inscribed with the date of his death. W kamieniu wyryto datę jego śmierci.
The computer is up to date. To najnowszy komputer.
This old book is quite out of date. Ta stara książka jest całkiem przestarzała.
W kamieniu wyryto datę jego śmierci. The stone was inscribed with the date of his death.
Tom zweryfikował datę spotkania. Tom verified the date of the meeting.
Sprawdź datę ważności tego soku, zanim go wypijesz. Check the expiration date of that juice before you drink it.