Meanings of "top" in Turkish English Dictionary
English
Polish

Meanings of "the few" in English-Polish Dictionary
Category English Polish
noun the few mniejszość

CONTEXT SENTENCES
Can you spare me a few minutes of your valuable time? Czy mógłbyś poświęcić mi kilka minut twego cennego czasu?
Only a few people showed up on time for the meeting. Tylko kilka osób przyszło punktualnie na spotkanie.
Few were at the seaside because it was raining. Ponieważ padało, niewielu było na brzegu morza.
Everyone seems to have a bone to pick with someone, but only a few people can be philosophical about it. Każdy ma jakieś powody do niezadowolenia, ale niewielu podchodzi do tego filozoficznie.
It took me more than two hours to translate a few pages of English. Zajęło mi ponad dwie godziny przetłumaczenie kilku stron na język angielski.