Meanings of "top" in Turkish English Dictionary
English
Polish

Meanings of "thick-skinned" in English-Polish Dictionary
Category English Polish
adjective thick-skinned gruboskórny

CONTEXT SENTENCES
The sunshine penetrated the thick leaves of the trees. Światło słoneczne przebijało się przez gęste listowie.
How thick is the board? Jaka jest grubość tej deski?
The ice was thick enough for me to walk on. Lód był dla mnie wystarczająco gruby, żeby po nim chodzić.
The ice is very thick. Lód jest bardzo gruby.
The flight was cancelled because of the thick fog. Lot został odwołany z powodu gęstej mgły.