Meanings of "top" in Turkish English Dictionary
English
Turkish

CONTEXT SENTENCES
Ai finds it difficult to make friends with Ken. Ai, Ken ile arkadaş olmayı zor buluyor.
Ai and Mariko are close friends. They go everywhere together. Ai ve Mariko yakın arkadaşlar. Her yere beraber giderler.
AI means Artificial Intelligence. YZ, yapay zekâ anlamına gelir.
Ai sat down beside me. Ai benim yanımda oturdu.
Ban Ki-Moon needs to find $40 billion for his project. Ban Ki-Moon'un, projesi için 40 milyar dolar bulması gerekiyor.
John o kadar telaşlıydı ki konuşmaya vakti yoktu. John was in such a hurry that he had no time for talking.
O kadar kötü birisi ki kimse ondan hoşlanmaz. He is such a bad person that everybody dislikes him.
Hiç şüphe yok ki İngilizce dünyada en çok konuşulan dildir. It isn't a surprise that English is the world's most spoken language.
Bana öyle görünüyor ki sen hatalısın. It seems to me that you are wrong.
Büyük bir hataydı ki, o caydı. He broke his promise, which was a big mistake.