Meanings of "top" in Turkish English Dictionary
English
Turkish

CONTEXT SENTENCES
Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Two heads are better than one.
Bir elin nesi var, iki elin sesi var. A friend in hand is worth two in the bush!
Betty'nin tatlı bir sesi var. Betty has a sweet voice.
Modern Yunanca'da harfleri birleştirerek sesler oluşturabilirsiniz. Örneğin "b" sesi için μπ'yi, "d" sesi için ντ'yi, "g" sesi için γκ'yi ve "c" sesi için ise τζ'yi kullanabilirsiniz. You can make sounds by combining letters in Modern Greek. For example you can use μπ to make the sound "b", ντ to make the sound "d", γκ to make the sound "g" and τζ to make the sound "dj".
Sesi nasıl ayarlayacağımı bana söyleyebilir misiniz? Could you tell me how to adjust the volume?