Meanings of "top" in Turkish English Dictionary
English
Turkish

CONTEXT SENTENCES
Ai finds it difficult to make friends with Ken. Ai, Ken ile arkadaş olmayı zor buluyor.
AI stands for artificial intelligence. YP yapay zeka anlamına gelir.
AI means Artificial Intelligence. YZ, yapay zekâ anlamına gelir.
Ai sat down beside me. Ai benim yanımda oturdu.
Ai and Mariko are close friends. They go everywhere together. Ai ve Mariko yakın arkadaşlar. Her yere beraber giderler.
Aşama 1. 0.5 litre bitkisel yağı (herhangi bir içyağı veya yağın ve içyağının bir karışımı) yüksek ateşte çömlekte ısıtın, 400 gram doğranmış soğan ekleyin, soğanlar sarı bir renge ulaşana kadar kızartın, sonra da 1 kilogram et (hangi cins olursa olsun) ekleyin. Step 1. Heat the vegetable oil (0.5L) (any grease or a mixture of oil and grease) in the pot on high heat, add sliced onions (400g), fry until the onions take a yellow color, then add meat (any kind) (1kg).
Ai, Ken ile arkadaş olmayı zor buluyor. Ai finds it difficult to make friends with Ken.
Ai benim yanımda oturdu. Ai sat down beside me.
Ai ve Mariko yakın arkadaşlar. Her yere beraber giderler. Ai and Mariko are close friends. They go everywhere together.
Brezilya'da Asperger Sendromu görülme sıklığı % 0.5'e ulaşabilir. In Brazil the prevalence of Asperger's Syndrome may reach 0.5%.