Meanings of "top" in Turkish English Dictionary
English
Turkish

Meanings of "attendance" in English-Turkish Dictionary
Category English Turkish
noun attendance bakım
noun attendance bakma
noun attendance devam
noun attendance eşlik
noun attendance hazır bulunma
noun attendance ilgilenme
noun attendance katılım
noun attendance katılma
noun attendance kumanda

CONTEXT SENTENCES
Regular attendance is required in that class. O sınıfta düzenli devam gereklidir.
Your attendance will affect your final grade. Katılımınız final derecenizi etkileyecektir.
What we need most is your attendance. En çok ihtiyacımız olan şey senin katılımın.
Attendance is compulsory for all members. Katılmak bütün üyeler için zorunludur.
In Japan, attendance at elementary and junior high school is compulsory. Japonya'da ilk ve orta okula katılmak zorunludur.