Meanings of "top" in Turkish English Dictionary
English
Turkish

Meanings of "bat" in English-Turkish Dictionary
Category English Turkish
noun bat alem
noun bat beysbol sopası
noun bat bilardo sopası
noun bat hız
verb bat kırpmak
noun bat radarla atılan bomba
noun bat raket
noun bat sopa
verb bat vurmak
noun bat vuruş
verb bat vuruş yapmak
noun bat yarasa

CONTEXT SENTENCES
A bat flying in the sky looks like a butterfly. Bir yarasa gökyüzünde bir kelebek gibi uçuyor.
Without his glasses, he is as blind as a bat. O, gözlükleri olmadan bir yarasa kadar kördür.
Not only the balls; the bat was also stolen yesterday. Dün sadece toplar değil aynı zamanda sopa da çalındı.
A bat is no more a bird than a rat is. Yarasa, bir kuş olmaktan ziyâde, bir sıçandır.
You must be blind as a bat if you couldn't see it. Eğer onu göremediysen bir yarasa gibi kör olmalısın.
Amerika'nın Kuzey-Batı Pasifik sahili yerlileri muhtemelen Asyalı kabilelerin soyundandı. The natives of the North-West Pacific Coast of America were probably descendants of tribes from Asia.
Colonia ülkenin güney-batısında yer alan bir Uruguaylı bölgedir. Colonia is a Uruguayan department situated in the south-west of the country.