Meanings of "top" in Turkish English Dictionary
English
Turkish

Meanings of "bellow" in English-Turkish Dictionary
Category English Turkish
noun bellow bağırma
verb bellow bağırmak
noun bellow böğürme
verb bellow böğürmek
noun bellow feryat
verb bellow feryat etmek