Meanings of "top" in Turkish English Dictionary
English
Turkish

Meanings of "belly lough" in English-Turkish Dictionary
Category English Turkish
noun belly lough gürültülü kahkaha
noun belly lough katıla katıla gülme

CONTEXT SENTENCES
His belly reminds me of postcards from Japan - flat and pretty. Onun göbeği bana Japonya'dan gelen düz ve güzel kartpostalları hatırlatıyor.
Mary is very good at belly dancing. Mary göbek dansında çok iyidir.
The eye is bigger than the belly. Bir insanın karnı doyar ama gözü doymaz.
A man with a full belly thinks no one is hungry. Midesi dolu olan bir insan kimsenin aç olduğunu düşünmez.
I hit the man on the belly. Adama karnından vurdum.