Meanings of "top" in Turkish English Dictionary
English
Turkish

Meanings of "belong" in English-Turkish Dictionary
Category English Turkish
verb belong ilgili olmak
verb belong -nin olmak
verb belong üyesi olmak
verb belong uygun olmak
verb belong yararlı olmak
verb belong yeri olmak

CONTEXT SENTENCES
Do you belong to any clubs? Herhangi bir kulübe üyemisin?
Which club do you belong to? Hangi kulübe üyesin?
Which club do you belong to? Hangi takımı tutuyorsun?
You belong in a better place than this. Sen bundan daha iyi bir yere aitsin.
Which club do you belong to? Hangi takımın taraftarısın?