Meanings of "top" in Turkish English Dictionary
English
Turkish

Meanings of "below" in English-Turkish Dictionary
Category English Turkish
adverb below alt katta
adverb below altında
preposition below altında
adverb below altta
preposition below altta
adverb below aşağı
preposition below aşağı
adverb below aşağıda
adverb below cehennemde
adverb below düşük rütbede
adverb below rütbece altında
adverb below yeryüzünde

CONTEXT SENTENCES
Your marks were well below average this term. Bu dönem notların ortalamanın oldukça altında.
Your work is below average. işiniz ortalamanın altında.
Thermometers often go below zero. Termometreler çoğunlukla sıfırın altına iner.
The thermometer reads three degrees below zero. Termometre sıfırın altında üç derece olarak okuyor.
The man watched the sun set below the horizon. Adam ufkun altında güneşin batışını izledi.