Meanings of "top" in Turkish English Dictionary
English
Turkish

Meanings of "below stairs" in English-Turkish Dictionary
Category English Turkish
adverb below stairs alt katta
adverb below stairs hizmetçilerin arasında

CONTEXT SENTENCES
Your marks were well below average this term. Bu dönem notların ortalamanın oldukça altında.
Your work is below average. işiniz ortalamanın altında.
Thermometers often go below zero. Termometreler çoğunlukla sıfırın altına iner.
The thermometer went down below zero. Termometre sıfırın altına düştü.
The thermometer reads three degrees below zero. Termometre sıfırın altında üç derece olarak okuyor.