Meanings of "top" in Turkish English Dictionary
English
Turkish

Meanings of "belt" in English-Turkish Dictionary
Category English Turkish
noun belt bölge
verb belt hızlı gitmek
noun belt iklim kuşağı
noun belt kayış
noun belt kemer
verb belt kemer takmak
verb belt kemerle dövmek
verb belt kemerlemek
noun belt kuşak
verb belt kuşanmak
verb belt uçmak

CONTEXT SENTENCES
Fasten your seat belt when you drive. Araba kullanırken emniyet kemerinizi bağlayın.
But for the safety belt, I wouldn't be alive today. Emniyet kemeri olmasaydı şimdi hayatta olmazdım.
Fasten your seat belt, please. Emniyet kemerini tak, lütfen.
Fasten your seat belt. Emniyet kemerini bağla.
That is a leather belt. O deri bir kemer.