Meanings of "top" in Turkish English Dictionary
English
Turkish

Meanings of "belt down" in English-Turkish Dictionary
Category English Turkish
verb belt down içmek
verb belt down yuvarlamak

CONTEXT SENTENCES
The wind calmed down. Rüzgar sakinleşti.
Put your hands down! Ellerinizi indirin!
You shouldn't look down on him. Ona tepeden bakmamalısın.
You must cut down on extra expenses in order to live within your means. Gelirine uygun bir şekilde yaşamak için ekstra giderleri kısmalısın.
You look pale. You had better lie down in bed at once. Solgun görünüyorsun. Derhal yatağa uzansan iyi olur.
Onun bütün çocukları Down sendromlu doğdu. All of her children were born with Down syndrome.